Explore our projects

Bekijk onze projecten

Project Evides

Explore the floating solar park at Rotterdam’s Kralingen site. This innovative installation by Evides, in partnership with Floating Solar, features 2961 panels, generating 15% of the site’s energy needs sustainably. 

1

MWp

2961

Total installed solarpanels

Project Andijk

PWN, a drinking water supplier in North Holland, partnered with Floating Solar to install three floating solar islands in Andijk. This 4.5 MWp project with 13,425 panels supports PWN’s goal for energy neutrality.

4.5

MWp

13.425

Total installed solarpanels

Project Hoofdorp

At PWN Hoofddorp, a 2.7 MWp floating solar power plant powers around 700 households. Operational since May 2021, its eco-friendly design minimizes impacts on aquatic life, ensuring sustainable energy generation. 

2.6

MWp

7800

Total installed solarpanels

Project Sluishuis

Floating Solar has implemented a tailored solar park at Sluishuis in Amsterdam. This project features a non-tracking installation, designed to blend seamlessly with the architectural style and uphold strict environmental standards. 

125

kWp

325

Total installed solarpanels

Project Cothen

Floating Solar collaborated with Energievanzelf on a dual-use solar project at Fruitbedrijf Vernooij in Cothen. This East-West oriented system uses an irrigation basin for sustainable energy, enhancing farm efficiency and grid support. 

20

kWp

48

Total installed solarpanels

Project Evides

Ontdek het drijvende zonnepark op de locatie Kralingen in Rotterdam. Deze innovatieve installatie van Evides, in samenwerking met Floating Solar, bestaat uit 2961 panelen en voorziet duurzaam in 15% van de energiebehoefte van de locatie.

1

MWp

2961

Totaal geïnstalleerde zonnepanelen

Project Andijk

PWN, een drinkwaterleverancier in Noord-Holland, heeft samengewerkt met Floating Solar om drie drijvende zonne-eilanden te installeren in Andijk. Dit project van 4,5 MWp met 13.425 panelen ondersteunt het doel van PWN voor energieneutraliteit.

4.5

MWp

13.425

Totaal geïnstalleerde zonnepanelen

Project Hoofdorp

Bij PWN Hoofddorp voorziet een drijvende zonnecentrale van 2,7 MWp ongeveer 700 huishoudens van stroom. Operationeel sinds mei 2021, minimaliseert het milieuvriendelijke ontwerp de impact op het aquatische leven, waardoor duurzame energieopwekking wordt gegarandeerd.

2.6

MWp

7800

Totaal geïnstalleerde zonnepanelen

Project Sluishuis

Floating Solar heeft een op maat gemaakt zonnepark geïmplementeerd bij Sluishuis in Amsterdam. Dit project omvat een niet-volgend systeem, ontworpen om naadloos aan te sluiten bij de architectonische stijl en strenge milieunormen te handhaven.

125

kWp

325

Totaal geïnstalleerde zonnepanelen

Project Cothen

Floating Solar heeft samengewerkt met Energievanzelf aan een dubbeldoel-zonneproject bij Fruitbedrijf Vernooij in Cothen. Dit oost-west georiënteerde systeem maakt gebruik van een irrigatiebassin voor duurzame energie, waardoor de efficiëntie van het boerenbedrijf wordt verbeterd en het elektriciteitsnet wordt ondersteund.

20

kWp

48

Totaal geïnstalleerde zonnepanelen

Please feel welcome to contact us for any business inquiries.

Neem gerust contact met ons op voor al uw zakelijke vragen