PWN en Floating Solar zijn in Andijk gestart met de aanleg van de eerste drie eilanden van wat uiteindelijk het grootste drijvende, dynamische, zonnepark van Europa moet worden. Hiermee zet PWN een belangrijke stap richting de ambitie om in 2050 CO2-neutraal drinkwater te produceren. Floating Solar, het bedrijf dat het innovatieve systeem aanlegt, is bijna klaar met de afronding van het tweede eiland.

Betrouwbaar drinkwater en veerkrachtige natuur

Ria Doedel (algemeen directeur a.i. PWN):
”PWN staat voor betrouwbaar drinkwater en veerkrachtige natuur, nu en in de toekomst. Die toekomst is klimaatneutraal en onze drinkwaterproductie straks dus ook. Daarom werken we hard aan de realisatie van duurzame energie. Dat proberen we zo slim mogelijk te doen want wij zien als geen ander hoe schaars de ruimte boven én onder de grond is. Daarom zoeken we naar oplossingen die slim functies combineren, zoals het plaatsen van zonnepanelen op het bekken van PWN. Zo worden we steeds duurzamer en blijft er meer ruimte over voor landschap en natuur.”

Uniek zonnepark in Europa

Kees-Jan van der Geer (directeur Floating Solar):
“Omdat de installatie met speciale sensoren de zon kan volgen, wordt zoveel mogelijk zonnekracht effectief benut. Het meedraaien gebeurt met lieren. De constructie is zodanig open dat het zonlicht merendeels doorgelaten wordt. Sensoren meten de sterkte van de zon, de windkracht en andere parameters en zorgen voor een optimaal resultaat aan duurzame energie. De omvang van zo’n zonnepark is vooralsnog uniek in Europa.”

67.000 zonnepanelen

Het zonnepark omvat straks 67.000 zonnepanelen die worden verdeeld over 15 ronde eilanden van elk 140 meter doorsnee. Die drijven straks op een plek waar PWN water opslaat voor later gebruik, een bekken. Samen hebben die een vermogen van ruim 22 MW. De zonnepanelen die door Floating Solar geplaatst worden voegen dus een nieuwe functie toe aan het drinkwaterbekken.

CO2-neutraal in 2050

De panelen leveren meer op dan standaard panelen. Ze blijven koeler en bewegen met de zon mee. PWN heeft als doelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2050. Hiervoor wil PWN 100% van het energieverbruik duurzaam opwekken. Het is voor PWN een voorwaarde dat de energieopwekking geen invloed heeft op de waterkwaliteit. Daarom legt PWN nu eerst drie eilanden aan, waarvan één van de eilanden (4500 panelen) wordt volgehangen met sensoren die de waterkwaliteit permanent monitoren op bijvoorbeeld algenvorming, lichtdoorlating en ecologie. Pas als blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op de waterkwaliteit en de natuur, wordt gestart met de aanleg van de volgende eilanden.

Zie ook PWN website.

Solar Magazine online: Floating Solar start bouw zonvolgend en drijvend zonnepark: 15 ronde eilanden met zonnepanelen.
Noordhollands Dagblad: Start aanleg van enorm drijvend zonnepark in Andijk: ‘We weten dat er maatschappelijke discussie gaande is’
H2O: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/vijftien-zonne-eilanden-in-bekken-pwn-grootste-dynamische-park-van-europa
Medemblik Actueel: https://www.medemblikactueel.nl/2020/10/22/primeur-andijk-aanleg-grootste-drijvende-dynamische-zonnepark-van-europa-gestart/
NH Nieuws: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274950/pwn-start-in-andijk-met-aanleg-gigantisch-drijvende-zonnepark
Solarmagazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22682/floating-solar-start-bouw-zonvolgend-en-drijvend-zonnepark-15-ronde-eilanden-met-zonnepanelen
Ons West Friesland: https://onswestfriesland.nl/2020/nieuws_medemblik/primeur-andijk-straks-grootste-drijvende-dynamische-zonnepark-van-europa/