Over Floating Solar

Wie zijn wij

Floating Solar bouwt draaiende, drijvende zonnevelden met als doel een duurzame oplossing voor zonne-energie op water te creëren. Onze eilanden zijn ontworpen voor Nederlandse weersomstandigheden. Met een maximaal rendement, een minimale impact op de ecologie, en in evenwicht met de natuurwaarden en -beleving is het zonnesysteem van Floating Solar uniek.

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van dergelijke systemen vraagt om een multi-disciplinaire aanpak en gedegen kennis. Binnen Floating Solar zijn daarom verschillende disciplines aanwezig. Behalve de bouw van genoemde draaibare eilanden worden ook statische water- en landsystemen gerealiseerd. Floating Solar verzorgt daarnaast het onderhoud en de monitoring van eigen en andere systemen.

Als bouwer van PV-systemen met een eigen technologie werken we samen met strategische partners zoals projectontwikkelaars in binnen- en buitenland, drinkwaterbedrijven, industrie etc.


Geïnteresseerd? Meer weten?


Bekijk met een van onze experts wat Floating Solar voor uw organisatie kan betekenen.


Neem contact met ons op