Aan de voet van de Brienenoordbrug ligt het grootste zonvolgende drijvende zonnepark van Europa. Drinkwaterbedrijf Evides heeft de installatie, op het waterbekken van de Rotterdamse productielocatie Kralingen, op 10 juli in bedrijf genomen. Het zonnepark, aangelegd door Floating Solar, draait mee met de zon waardoor het een optimaal rendement aan duurzame energie oplevert. Met dit nieuwe, innovatieve systeem van Floating Solar komt Evides dichterbij de missie om de drinkwaterproductie energieneutraal te maken.

Het drijvende park meet één hectare. Kees-Jan van der Geer, directeur van Floating Solar en Annette Ottolini, Directeur van Evides Waterbedrijf hebben het zonnepark samen geopend.

Kees-Jan van der Geer: “Omdat de installatie met speciale sensoren de zon kan volgen, wordt zoveel mogelijk zonnekracht effectief benut. Het meedraaien gebeurt met lieren. Sensoren meten de sterkte van de zon, de windkracht en andere parameters en zorgen voor een optimaal resultaat aan duurzame energie. De omvang van zo’n zonnepark is vooralsnog uniek in Europa.”
Tussen het waterbekken en het Evides hoofdkantoor ligt nog een halve hectare aan zonnepanelen. Annette Ottolini: “Het geheel is het zichtbare én meetbare resultaat van de bijdrage van Evides aan de energietransitie. Wij willen het leveren van betrouwbaar drink- en industriewater zo inrichten en organiseren, dat de energiebalans uiteindelijk neutraal is.”

Waterkwaliteit en ecologie

Floating Solar wil bijdragen aan meer duurzame energie, gecombineerd met een positief effect op de natuur. Niet het beperken van schade, maar het verbeteren van de ecologie is het streven bij de ontwikkeling van zonne-eilanden. Deze eilanden onderscheiden zich door een uitgekiend ontwerp en een intelligent liersysteem waardoor zonlicht goeddeels doorgelaten wordt. Voor de toekomst zoekt Floating Solar naar aanpassingen van haar systeem die de natuur verder verbeteren. Hiervoor is en gaat het bedrijf in gesprek met natuurbeschermers, wetenschappers en deskundigen.

De energieopwekking heeft geen impact op de waterkwaliteit in het bekken. Evides gebruikt het bekken, dat gevuld is met voorgezuiverd rivierwater, voor de drinkwaterproductie.

Floating Solar heeft het park gefinancierd en geplaatst. Ook zorgt het bedrijf voor beheer en onderhoud van het zonnepark. Zij blijven eigenaar van de panelen. Evides neemt de groene stroom af die wordt geproduceerd. De in totaal 4.787 panelen hebben een jaaropbrengst op van ruim 2 miljoen kWh aan duurzame energie. Ter vergelijk: dit is net zoveel als circa 700 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken.

Over Floating Solar

Floating Solar BV is leverancier van drijvende zonnecentrale projecten. De met de zon meedraaiende systemen onderscheiden zich door extra meeropbrengsten en een robuustheid die bestand is tegen extreme wind- en golfslag. Daarnaast hebben de systemen een hoge mate van lichtdoorlatendheid die het ecosysteem minimaal beïnvloeden.

Over Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuidwest-Nederland: Zuid-Holland-zuid, Zeeland en het westen van Noord-Brabant. Daarnaast levert Evides diverse watersoorten aan grote industriële bedrijven in Nederland, België en Duitsland en is zij actief in de afvalwaterzuivering. Door de combinatie van drinkwater, afvalwater- en industriewateractiviteiten kan Evides zich richten op het continu verbeteren van technieken om water te winnen, zuiveren, leveren en – daar waar mogelijk – te hergebruiken. Evides Waterbedrijf is in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie)